telefon

telefax

e-mail


Kontakt

Osim potrebnih brojeva telefona i telefaxa možete nam se obratiti i preko e-maila ili jednostavno ispunite i pošaljite nam ovdje prikazanu formu sa željenim pitanjima i informacijama.

Ime:
Prezime:
E-mail:
Upit:
 

 

Dumi d.o.o.

Stinice 26
21000 Split

Radno vrijeme:
Ponedjeljak-Petak 07:00-15:00

MB 3811271
Žiro račun: 2360000-1101634117

Telefon: +385 (0)21 547 654
Telefax: +385 (0)21 547 477

Direktor:
Mirjana Žitko
Tel. + 385 (0)21 547 477

Voditelj prodaje:
Branimir Vulić, dipl. oec.
Tel. + 385 (0)21 490 814

Voditelj servisa:
Nikša Barbarić
Tel. + 385 (0)21 490 920


Partners